Take Action

As a CONSUMER, do not waste even a single grain of rice, eat brown rice and rice mixed with other staples, and appreciate our rice farmers by thanking them literally or valuing the fruits of their labor.


If you are a FARMER, plant rice and adopt recommended technologies to increase your income and your farm’s yield.


If you are a POLICY-MAKER, help institutionalize the availability and default serving of half cup of rice to prevent wastage and give consumers more options. You could also help promote the production and serving of healthier rice such as regular milled rice, brown rice, and rice mixed with other staples.


Pledge
reCAPTCHA
PANATANG MAKAPALAY

(CONSUMERS)


Bilang isang mamamayang Pilipino
nakikiisa ako sa panatang
huwag magsayang ng kanin at bigas.

Magsasaing ako ng sapat lamang
at sisiguraduhing tama ang pagkakaluto nito.

Kukuha ako ng kaya kong ubusin
upang sa aking pinggan ay walang matirang kanin.
Ganun din ang aking gagawin
kung may handaan o kung sa labas ako kakain.

Ang brown rice o pinawa ay aking kakainin,
pati na ang ibang pagkain bukod sa kanin
tulad ng saba, kamote, at mais.

Ituturo ko sa iba ang responsableng pagkonsumo
nang mabigyang halaga ang pagod ng mga magsasaka
at nang makatulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas.

Aking isasapuso ang panatang ito
dahil sa bawa’t butil ng bigas o kanin
na aking matitipid ay may buhay na masasagip.

(PRODUCERS)


Bilang isang magsasakang Pilipino,
Nangangako akong mas patataasin ang ani
Upang magkaroon ng kanin ang plato ng bawat Pilipino

Angkop na dekalidad na binhi ay aking gagamitin
Habang ang lupa, tubig, pataba, at mga kulisap
ay mabuting pamamahalaan din

Sa tamang panahon ay mag-aani ako
At hangga’t maaari, pagbibilad ng palay sa kalsada ay iiwasan ko
Nangangako rin akong hindi magtitira ng kanin sa plato
Dahil sa panatang huwag magsayang
ng palay, bigas, at kanin ay kaisa rin ako.

Susubukan at ibabahagi ko ang mga makabagong pamamaraan
Kung ito’y produkto ng pananaliksik
At napatunayan ng karunungan

Taas-noo kong ipagmamalaking magsasaka ako
Dahil bunga ng pagsisikap ko ang kinakain ng mga Pilipino
At alam kong sa tulong ko
Sapat na bigas, makakaya ng Pilipinas